Відділ координації роботи та взаємодії з науковими установами

Основними напрямами роботи відділу є:
– здійснення, координація та узагальнення наукової роботи підрозділів Експертної служби МВС України;

– забезпечення взаємодії з науковими установами та навчальними закладами системи МВС України, а також інших міністерств і відомств з питань науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та редакційно-видавничої роботи;
– здійснення формування, літературного редагування та підготовки до видання фахового науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник»;
– опрацювання та узагальнення матеріалів з упровадження позитивного досвіду експертної практики та популяризації діяльності Експертної служби з метою висвітлення у ЗМІ та на Інтернет-сайті ДНДЕКЦ;
– здійснення формування, літературного редагування, верстки, тиражування та брошурування збірника «Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: практика, досвід, проблеми»;
– здійснення літературного редагування, верстки, тиражування та брошурування науково-методичних матеріалів, розроблених працівниками Експертної служби, згідно з планом роботи редакційно-видавничої ради ДНДЕКЦ МВС України;
– забезпечення планування і координації міжнародних зв’язків Експертної служби у межах міждержавних і міжвідомчих угод, протоколів про співробітництво;
– спільно з УМЗ МВС України організація в установленому порядку виїздів працівників ДНДЕКЦ у закордонні відрядження для участі в міжнародних наукових і науково-практичних заходах, засіданнях робочих груп Європейської мережі криміналістичних наукових установ (ENFSI);
– організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів та інших науково-практичних заходів;
– забезпечення взаємодії із засобами масової інформації з метою висвітлення діяльності Експертної служби МВС України;
– організація та проведення ознайомчих екскурсій у музеї криміналістики та лабораторіях ДНДЕКЦ МВС України для учнівської та студентської молоді, офіційних делегацій та ін.

Comments are closed.