Відділ забезпечення роботи кваліфікаційних комісій

Основними напрямами роботи відділу є:

–    організація роботи Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України щодо присвоєння, позбавлення та підтвердження фахівцям кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботи Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з надання, позбавлення та підтвердження працівникам органів внутрішніх справ права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) та видання відповідних свідоцтв;

–    забезпечення ведення Реєстру атестованих експертів Експертної служби МВС України, підтримання його в актуальному стані та надання інформації з використанням фонду Реєстру щодо експертів МВС;

підготовка і направлення подань про включення атестованих судових експертів Експертної служби, унесення змін та доповнень до державного Реєстру, який ведеться Міністерством юстиції України.

Comments are closed.