Відділ трасологічних, дактилоскопічних досліджень та обліків

Перед відділом стоять такі завдання, як виконання дактилоскопічних та трасологічних експертиз, трасологічних досліджень, а також ведення трасологічного та дактилоскопічного обліку.

Трасологічна експертиза. Основними завданнями трасологічної експертизи є ідентифікація або визначення родової (групової) належності індивідуально
визначених об’єктів за матеріально фіксованими слідами – відображеннями їх слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об’єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо). Трасологічною експертизою можна також установлювати факти, які належать до просторових, функціональних, структурних, динамічних і деяких інших характеристик процесу слідоутворення, а також особливостей слідоутворювальних об’єктів. Перед трасологічною експертизою можуть ставитись питання про наявність на предметах обстановки місця події слідів взаємодії з іншими предметами, придатність цих слідів для ідентифікації або про наявність у цих слідах ознак, що орієнтують на пошук зазначених об’єктів.

Види трасологічних експертиз:

- дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів та ідентифікація цілого за частинами;

- дослідження слідів  людини (взуття, шкіряних покривів, зубів, одягу, зокрема рукавичок, крові, матеріальних об’єктів, які містять інформацію про моторні навички особи та слідів ніг (лап) тварин.

Дактилоскопічна експертиза – найбільш поширений вид криміналістичної експертизи, яка вирішує питання виявлення слідів рук, встановлення осіб, що їх залишили. Основним завданням дактилоскопічної експертизи є ідентифікація особи
за слідами її рук, які залишені на місці події. Якщо версія про особу, що залишила слід, ще не висунута, а також якщо слідчий вважає за потрібне встановити, чи є на предметах обстановки місця події невидимі або слабовидимі сліди, перед експертом може постати питання про наявність такого роду слідів і їх придатність для ідентифікації особи. Експертиза слідів рук вирішує і ряд неідентифікаційних завдань, пов’язаних з визначенням механізму слідоутворення, особливостями будови руки, яка залишила слід, деякими іншими характеристиками слідоутворювального об’єкта.

Орієнтовний перелік питань, які вирішує дактилоскопічна експертиза:

-   Чи є на наданому на дослідження об’єкті сліди рук (пальців, долонь, стоп ніг) і якщо так, чи придатні вони для ідентифікації?

-   Якою рукою та якими пальцями руки залишені сліди?

-   Якими ділянками поверхні руки залишено сліди?

-   Який вік, стать та зріст особи, що залишила надані на дослідження сліди?

-   Чи залишені сліди рук (стоп ніг), вилучені в різних місцях (на різних об’єктах) однією особою?

-   Чи залишені сліди рук (стоп ніг) конкретною особою, дактилоскопічна карта на ім’я якої надана для порівняльного дослідження?

-   Чи ідентичні відбитки рук невпізнаного трупу з відбитками в дактилоскопічній карті на ім’я конкретної особи?

Дактилоскопічний облік призначений для ідентифікації особи, яка залишила сліди на місці вчинення кримінального правопорушення, встановлення невпізнаних трупів та розшуку безвісно зниклих осіб.

Трасологічний облік призначений для встановлення фактів використання одного і того ж взуття при вчиненні одного чи декількох кримінальних правопорушень; встановлення конкретного екземпляру взуття, яким залишено слід низу взуття на місці події.

Comments are closed.