Відділ фототехнічних, портретних, мистецтвознавчих та психологічних досліджень

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА 

Мистецтвознавча експертиза досліджує:

-         предмети антикваріату та твори мистецтва, а саме: образотворчого (живопису, скульптури, графіки), декоративно-ужиткового мистецтва (порцеляна, метал, скло, камінь, дерево, тканина тощо), об’єкти нумізматики, фалеристики та боністики (монети, медалі, паперові гроші), кінопродукція, фотоматеріали;

-         об’єкти у сфері захисту суспільної моралі, а саме: візуальна інформація (відео, аудіовізуальна інформація, а також зображення, у тому числі фіксовані публічні дії, предмети, виготовлені з різних матеріалів у вигляді статуеток, сувенірів).

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

- проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);

- визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;

- встановлення автентичності об’єкту; визначення якісних змін, що відбувалися з об’єктом у процесі його використання: встановлення факту реставраційних втручань, довільних вилучень (втрат), доповнень, інших переробок, яких зазнав об’єкт;

- визначення вартості твору;

- визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

Орієнтовний перелік питань, які вирішує мистецтвознавча експертиза 

 1. Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове або інше значення?
 2. Коли, де і ким створений твір, що досліджується?
 3. Чи є даний твір оригіналом, копією, фальсифікованою копією, підробкою або імітацією?
 4. З яких складових частин складається матеріальна частина твору?
 5. Чи відбувалися з оригіналом представленого твору зміни в процесі його використання?
 6. Наскільки змінено твір, який досліджується, в результаті реставрацій, довільних вилучень (втрат), доповнень, інших переробок, яких зазнав оригінал?
 7. Чи підлягає даний твір реставрації?
 8. Яка художня цінність твору?
 9. Яка орієнтовна вартість твору, що досліджується, у грошовому виразі (еквіваленті) на момент дослідження?
 10. Чи відносяться об’єкти, що досліджуються, до творів порнографічного характеру?
 11. Чи належить інформація, надана на дослідження, до дитячої порнографії?
 12. Чи містить інформація, надана на дослідження, сцени насильства та жорстокості?

У разі необхідності, для повного та всебічного проведення мистецтвознавчого дослідження експерт має отримати дозвіл від ініціатора на часткове пошкодження або руйнування об’єкта.

 ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки. Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи.

Основним завданням психологічної експертизи є визначення:

- індивідуально-психологічних особливостей (рис характеру, провідних якостей особистості; ціннісно-мотиваційної структури особистості);

- емоційних реакцій та станів;

- закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних властивостей.

  Орієнтовний перелік питань, які вирішує психологічна експертиза

Чи наявні ознаки психологічного впливу? Якщо так, то які саме та в якій формі? Чи міг психологічний вплив, якщо такий мав місце, суттєво змінити вільне волевиявлення учасників комунікативного процесу?

 1. Чи наявні ознаки щирості/брехні в комунікативній діяльності особи, зафіксованій на відеозаписі?
 2. Який психологічний портрет ймовірного злочинця?
 3. Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа? Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, які суттєво вплинули на характер її протиправних дій або злочину чи злочинних дій (підвищена агресивність, підкореність, жорстокість, нерішучість, етичні орієнтації, соціальні установки, мотиваційна сфера)? Який індивідуально-рольовий статус має підекспертна особа у злочинній групі?
 4. Які психологічні особисті якості та провідні мотиваційні чинники поведінки має підекспертна особа? У якому зв’язку вони перебувають з обставинами справи? Який мотив конкретної поведінки особи?
 5. Чи здатна підекспертна особа з урахуванням її емоційного стану, індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розвитку правильно сприймати обставини, що мають значення у справі, і давати про них відповідні показання?
 6. В якому емоційному стані перебувала підекспертна особа у визначений період?
 7. Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій у стані фізіологічного афекту або вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, що може розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання?
 8. У якому емоційному стані перебувала підекспертна особа в період, який передував її самогубству, і внаслідок чого він виник?
 9. Чи здатна підекспертна особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей і емоційного стану, правильно розуміти характер та значення скоюваних з нею дій та здійснювати опір (у справах про статеві злочини)?
 10. Чи здатна підекспертна особа з урахуванням рівня її розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей та впливу конкретної ситуації розуміти характер і фактичний зміст власних дій, керувати ними та передбачати їх наслідки?
 11. Чи має підекспертна особа відхилення у психічному розвитку, які не є виявами психічного захворювання?
 12. Які психологічні особливості та яка психологічна характеристика комунікативної діяльності (самостійне/несамостійне відтворення подій, здійснення психологічного впливу (тиску) тощо) у процесі відтворення особою подій під час проведення за її участю слідчої дії (за матеріалами відеозапису зазначеної слідчої дії)?
 13. Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити, якщо треба, одного чи обох із них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини?
 14. Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмуючою для особи (прізвище, ім’я та по батькові)? Якщо так, то чи завдані особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждання (моральна шкода)? Якщо особі (прізвище, ім’я та по батькові) завдані страждання (моральна шкода), який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)?

Для проведення психологічної експертизи експерту необхідно надати можливість психологічного обстеження підекспертної особи та/або матеріали справи, які містять зафіксовані прояви особливостей психічної діяльності піддослідного (свідчення свідків, відеозаписи, особову справу, характеристики з місця роботи/навчання, медичну документацію, свідчення членів сім’ї та оточуючих, щоденники, листи, зразки творчості підекспертної особи тощо).

 

Comments are closed.