Платні послуги

Відомості про перелік послуг населенню,
які надають підрозділи Експертної служби МВС України

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1098 від 26.10.2011№ 908 від 09.11.2015} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 65 від 28.01.2009№ 724 від 01.07.2009№1098 від 26.10.2011№ 292 від 11.04.2012№ 908 від 09.11.2015№ 260 від 25.03.2016№ 770 від 02.11.2016підрозділи Експертної служби МВС України можуть надавати:

 Найменування послуги                            Розмір плати за надання послуги,                                                                                                       гривень

І. Адміністративні послуги

1. Сертифікація зброї, конструктивно
схожих із нею виробів, набоїв, виробів
піротехнічних побутового призначення
та феєрверків з видачею сертифікатів
(згідно з ДСТУ 3413):

схема № 1 (одиничний виріб)                                                        562,8
(без урахування вартості
досліджень зразка)

схема № 2 (партія продукції)                                                         562,8
(модифікація)
(без урахування  вартості

досліджень зразка)

схема № 3 (серійне виробництво продукції
на підставі аналізу документації (модифікація)                           6 162,66
(без урахування вартості
досліджень зразка та
коригувальних заходів)

схема № 4 (серійне виробництво продукції
з обстеженням виробництва)                                                        8 273,16
(без урахування  вартості
досліджень зразка та
коригувальних заходів)

коригувальні заходи                                                                        2 326,24
(без урахування  вартості
досліджень зразка)

скасування сертифіката                                                                    150,08

видача копії сертифіката / додатка до сертифіката                         23,45

II. Інші послуги, які надаються згідно з основною діяльністю

33. Проведення судової експертизи в
цивільних та господарських справах,
досліджень та оцінки на замовлення, а саме:

1) експертиза, дослідження трасологічні:
- простої складності                                                                            422,1
- середньої складності                                                                        1 875,2
- складні                                                                                                2 961

2) експертиза, дослідження холодної зброї:
– простої складності                                                                             211,05
– середньої складності                                                                         586
– складні                                                                                                1 128

3) експертиза, дослідження балістичні:
- простої складності                                                                              422,1
- середньої складності                                                                          1 172
- складні                                                                                                  2 538

4) експертиза, дослідження технічного
укріплення стрільбищ та тирів                                                              5 640

5) експертиза, дослідження документів:
- простої складності                                                                               375,2
- середньої складності                                                                          1 406,4
- складні                                                                                                   5 640

6) експертиза, дослідження почеркознавчі:
- простої складності                                                                                 750,4
- середньої складності                                                                             1 875,2
- складні                                                                                                     5 640

7) експертиза, дослідження портретні та фототехнічні:
- простої складності                                                                                   375,2
- середньої складності                                                                               1 406,4
- складні                                                                                                       6 768

8) експертиза, дослідження транспортних засобів і документів,
що їх супроводжують (комплексне), у тому числі:

транспортних засобів усіх категорій
вітчизняного виробництва та країн СНД
або окремих агрегатів:
– простої складності                                                                                   126,63
– середньої складності                                                                               597,72
– складні                                                                                                      1 353,6

транспортних засобів усіх категорій
іноземного виробництва або окремих агрегатів:
- простої складності                                                                                    164,15
- середньої складності                                                                                908,3
- складні                                                                                                        2 044,5

мопедів або їх окремих агрегатів:
- простої складності                                                                                     32,83
- середньої складності                                                                                 58,6
- складні                                                                                                        141

9) експертиза, дослідження звуко- та відеозапису:
- простої складності                                                                                     1 407
- середньої складності                                                                                 4 688
- складні                                                                                                        9 870

10) експертиза, дослідження вибухотехнічні:
- простої складності                                                                                     2 298,1
- середньої складності                                                                                 5 742,8
- складні                                                                                                        13 747,5

11) експертиза, дослідження матеріалів, речовин,
виробів та харчових продуктів:
- простої складності                                                                                     375,2
- середньої складності                                                                                1 406,4
- складні                                                                                                        5 640

12) експертиза, дослідження імунологічні та волосся****                         187,6

13) експертиза, дослідження цитологічне****                                             375,2

14) експертиза, дослідження молекулярно-генетичні****                          2 115

15) експертиза, дослідження обставин і механізму
дорожньо-транспортних пригод,  електротехнічного
(технічної експлуатації електроустаткування),
технічного стану транспортних засобів:
- простої складності                                                                                      562,8
- середньої складності                                                                                  1 758
- складні                                                                                                          6 345

16) експертиза, дослідження транспортно-трасологічні,
дорожньо-технічні, експертиза, дослідження транспортних засобів:
- простої складності                                                                                        2 110,5
- середньої складності                                                                                    5 274
- складні                                                                                                           9 517,5

17) експертиза, дослідження автотоварознавчі:
- простої складності                                                                                        70,35
- середньої складності                                                                                    146,5
- складні                                                                                                            846

18) експертиза, дослідження залізничнотехнічні:
- простої складності                                                                                         2 110,5
- середньої складності                                                                                    5 274
- складні                                                                                                           9 517,5

19) експертиза, дослідження обставин виникнення
та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки:
- простої складності                                                                                         1 407
- середньої складності                                                                                     3 516
- складні                                                                                                            6 345

20) експертиза, дослідження металографічні:
- простої складності                                                                                         750,4
- середньої складності                                                                                    1 575,2
- складні                                                                                                            3 384

21) експертиза, дослідження комп’ютерно-технічні:
- простої складності                                                                                          2 814
- середньої складності                                                                                      7 032
- складні                                                                                                            16 920

22) експертиза, дослідження товарознавчі (вартості машин,
обладнання, сировини, товарів народного споживання):
- простої складності                                                                                           1 031,8
- середньої складності                                                                                       2 637
- складні                                                                                                              6 345

23) експертиза, дослідження економічні:
- простої складності                                                                                           2 814
- середньої складності                                                                                       7 032
- складні                                                                                                              12 690

24) експертиза, дослідження мистецтвознавчі:
- простої складності                                                                                           703,5
- середньої складності                                                                                       2 344
- складні                                                                                                              22 560

25) експертиза, дослідження психологічні:
- простої складності                                                                                           938
- середньої складності                                                                                      1 758
- складні                                                                                                             4 230

26) експертиза, дослідження у сфері інтелектуальної власності:
- простої складності                                                                                         1 876
- середньої складності                                                                                     4 688
- складні                                                                                                            11 280

27) оцінка*****:

нерухомих речей:
- простої складності                                                                                          562,8
- середньої складності                                                                                     2 930
- складна                                                                                                           7 050

машин, обладнання, колісних транспортних засобів:
- простої складності                                                                                         469
- середньої складності                                                                                     2 344
- складна                                                                                                           7 050

літальних апаратів та судноплавних засобів:
- простої складності                                                                                         4 690
- середньої складності                                                                                    14 650
- складна                                                                                                          35 250

рухомих речей, що становлять культурну цінність                                       5 860

рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин,
обладнання, дорожніх транспортних засобів,
літальних апаратів, судноплавних засобів та тих,
що становлять культурну цінність:
- простої складності                                                                             187,6
- середньої складності                                                                         586
– складна                                                                                               1 410              

прав на об’єкти інтелектуальної власності:
- простої складності                                                                             4 690
- середньої складності                                                                         8 790
- складна                                                                                               14 100                

34. Огляд місць проведення масових заходів на вибухобезпеку        70,5
(за одну годину)

35. Нанесення спеціальних індивідуальних та
дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних засобів               2 961

36. Відстрілювання вогнепальної зброї
та огляд її технічного стану, у тому числі:                                              28,14

– газової, гладкоствольної мисливської
і спортивної, стартової, вихолощеної                                                      60,97

– несмертельної дії, переробленої з
військових зразків нарізної і комбінованої
мисливської та спортивної                                                                        70,35


* Розмір плати за надання послуги обчислюється із застосуванням вартості відповідних послуг коефіцієнта 5.

Comments are closed.