Конкурс

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам, що 

17 липня 2017 року на базі Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС розпочинається  конкурс серед працівників Експертної служби МВС на тему: «Сучасні тенденції розвитку Експертної служби МВС: стратегічні пріоритети розвитку та міжнародний досвід їх вирішення». 

Конкурс має науково-пізнавальний характер та проводиться з метою створення умов для наукового та творчого розвитку молодих учених і практиків із числа працівників Експертної служби МВС, їх подальшої підтримки у науковій діяльності.

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами I, II і III ступенів та грошовими заохоченнями.

Умови проведення конкурсу

До конкурсу приймаються:

-  проекти конкурсних робіт, присвячених можливостям упровадження передового світового досвіду у вітчизняну практику експертних досліджень;

-   проекти наукових розробок, спрямованих на вдосконалення наявних або розробку нових методик експертних досліджень;

- проекти науково-технічних (експериментальних) розробок, спрямованих на вдосконалення наявних або розробку нових засобів експертних досліджень (їх комплектів), та ін.

Конкурсна робота повинна бути виконана за напрямом(-ами) судово-експертної діяльності учасника конкурсу та відповідати таким вимогам:

- має бути виконана виключно українською мовою та оформлена за допомогою текстового редактора Microsoft Word або PowerPoint (інший редактор для створення презентацій – за домовленістю) напівжирним шрифтом 14 кегля;

-  не повинна перевищувати обсяг 20-25 сторінок;

-  має містити ілюстративні матеріали (фото, схеми, графіки тощо) (за наявності);

-  обов’язковим є посилання на використані законодавчі, літературні та інші джерела, у тому числі й іноземні.

Кожний учасник (група учасників) має (мають) право подати на конкурс одну або кілька конкурсних робіт, за умови, що ці роботи виконані ним (ними) особисто.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній роботі, покладається на учасника конкурсу. Авторське право на конкурсну роботу гарантується.

Порядок подання матеріалів на конкурс 

Для реєстрації участі в конкурсі потрібно з 17 липня по 16 жовтня 2017 року надіслати до організаційного комітету конкурсу, на офіційну електронну адресу Експертної служби МВС (dndekc@mvs.gov.ua), підготовлені матеріали з приміткою «На конкурс».

 

Разом із конкурсною роботою  подаються:

- анкета учасника конкурсу (зразок додається) ;

- фото автора (авторів) у форматі *jpeg.

Матеріали, які надійдуть на адресу організаційного комітету конкурсу пізніше 16 жовтня 2017 року або не відповідатимуть зазначеним вимогам, не реєструються і не розглядатимуться.

Оцінювання конкурсних робіт 

Кожну роботу члени  конкурсної комісії незалежно оцінюють за такими критеріями:

1) актуальність і новизна;

2) знання проблематики;

3) повнота розкриття теми, обґрунтованість поданих пропозицій та висновків;

4) грамотність викладу матеріалу та його оформлення.

Ступінь відповідності кожному з критеріїв визначається за п’ятибальною шкалою. Переможцями конкурсу буде визнано працівників, які наберуть найбільшу кількість балів, виходячи з принципу значущості конкурсної роботи для розвитку Експертної служби МВС.

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів та грошовими заохоченнями:

І місце – 25000 гривень;

ІІ місце – 15000 гривень;

ІІІ місце – 10000 гривень.

Конкурсна комісія не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсу та залишає за собою право не роз’яснювати конкурсантам отримані оцінки.

Конкурсна комісія розгляне роботи та повідомить учасникам дату, місце оголошення результатів та відзначення переможців. 

Функції організаційного комітету конкурсу покладено на працівників ДНДЕКЦ, які здійснюватимуть науково-методичне та організаційно-технічне забезпечення конкурсу.

За додатковою інформацією просимо звертатися до секретаря конкурсної комісії - завідувача відділу навчальної та науково-дослідної роботи ДНДЕКЦ Шарай Людмили Григорівни за телефонами:

(044) 374-32-90, (066) 407-67-73.

Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців відбудеться 17 листопада 2017 року в ДНДЕКЦ. 

Бажаємо учасникам конкурсу успіхів та наснаги! І нехай переможе найкращий!

Зразок анкети учасника Конкурсу.

Comments are closed.